خواندنی هاودیدنی ها

داستانی ازکلیله ودمنه
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
 

گویندکه بطی درآب روشنایی ستاره می دید؛پنداشت که ماهی است.قصدی می کردتابگیردوهیچ نمی یافت.چون بارهابیازمودوحاصلی ندید،فروگذاشت.دیگرروزهرگاه که ماهی بدیدی،گمان بردی که همان روشنایی است؛قصدی نپیوستی وثمرت این تجربت آن بودکه همه روزگرسنه بماند.