خواندنی هاودیدنی ها

پرنده ی شاهین
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
 

این پرنده ی فوق الاده قدرتمندوبسیارزیباازجمله پرندگانی است که هنوزهم اسرارش نهفته باقی مانده است شجاعت این پرنده قابل تحسین است زیرادیده شده است که به عقاب نیزحمله کندوعقاب موردشکاراین پرنده بارهاقرارگرفته است این پرنه حتی قادربه شکارگوسفندان نیزاست وشایدیکی ازدلایل شکاراین پرندگان توسط کشاورزان ومزرعه داران همین نکته باشد.