خواندنی هاودیدنی ها

چندلطیفه
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
 

دودروغگوکنارهم نشسته بودندکه یک دفعه یکی ازآن هابه دیگری می گه:آن مورچه ای راکه درآن کوه که درفاصله ی ده کیلومتری ماقرارداردرامی بینی؟دیگری گفت:کدام را می گویی آن که چشماش بسته است یاآن که چشماش بازاست؟

انشاءیک دخترترشیده:بچه که بودیم می گفتیم:بابانان دادبزرگ ترکه شدیم گفتیم:آن مردنیامدوبازهم بابانان داد.

ترکه داشته رانندگی می کرده که یهو می بینه ترمزش بریده وداره می ر ه زیرکامیون بعدرفیقش که کنارش بوده روصدامی کنه ومیگه:اصغرپاشوتصادفوببین.

معلم:باکلمه ی بهداشت جمله بساز.شاگرد:پدردوستم درباغ درخت به داشت.

به یه مرده میگن چن تابچه داری؟میگه:99تا.دوباره ازش میپرسن چرا100تانیاوردی که رندبشه؟مرده میگه:بچه ی کم ترآسایش بیش تر.

به یه دختره که جواب کنکورش اومده بودمیگن:امسال چه رتبه ای آوردی؟میگه درست مثل پارسال.دوباره میگن:پاسال چه رتبه ای آوردی؟میگه:درست مثل امثال.این دفعه ازش می پرسن:بالاخره امسال وپارسال چه رتبه ای آوردی؟می گه:درست مثل هم.

مادر:پسرم آن قرص های آهن راکه روی میز است رابخور.پسر:آخه الان آب خوردم می ترسم توشکمم زنگ بزنه.

به یه نفرمیگن:چرادرس می خوانی؟میگه:واسه این که پول دار بشم ویه نیسان بخرم وباهاش کارکنم.

به دونفرکه عشق نیسان بودن میگن:اگه یک نیسان ویک بنزبه شمابدهندکدامش راانتخاب می کنید؟اولی می گه:نیسان.دومی میگه:بنز.بعدبه دومیه میگن:آفرین چه باهوش.دومی جواب می ده ومی گه:تازه می خوام بفروشمش باپولش چندتانیسان بخرم.

معلم پیر:من زیباهستم فعل کدام زمان است؟شاگرد:زمان گذشته.