خواندنی هاودیدنی ها

ساختارمغز
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
 

پیرو سوال پرسیده شده در نظرات می تونیم اینطوری توجیح کنیم که مغز چپ و راست به صورت خطی اعمال ما رو پردازش می کنن و قسمت های شماره گذاری شده هم موضف به پردازش اعمال زیر هستند:

ساقه مغز جایی است که اکثر اعصاب مغزی از آنجا منشا می‌گیرد و عددهای یونانی نشان دهنده شماره زوج‌های جدا شده‌است - www.medicblog.blogfa.com

زوج ۱: عصب بویایی (olfactory nerve)
زوج ۲ : عصب بینایی (optical nerve)
زوج ۳ : عصب حرکتی چشم (اوکولوموتور) (oculomotor nerve)
زوج ۴ : عصب قرقره‌ای (تروکلئار) (trochlear nerve)
زوج ۵ : عصب سه‌قلو (تریجمینال) (trigeminal nerve)
زوج ۶ : عصب ششم مغزی (ابدوسنس) (abducens nerve)
زوج ۷ : عصب چهره‌ای یا عصب فاشیال (facial nerve)
زوج ۸ : عصب دهلیزی-حلزونی (وستیبولوکوکلئار) (vestibulocochlear nerve)
زوج ۹ : عصب زبانی-حلقی (گلوسوفارینژیال) (glossopharyngeal nerve)
زوج ۱۰ : عصب واگ (عصب جمجمه‌ای دهم) (vagus nerve)
زوج ۱۱ :عصب فرعی (اکسسوری) (accessory nerve)
زوج ۱۲ : عصب زیرزبانی (هیپوگلوسال) (hypoglossal nerve)