خواندنی هاودیدنی ها

مناظره ی خسرووفرهاد
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
 

نخستین بار گفتش کز کجائی؟!                      بگفت از دار ملک آشنائی

بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند؟!                بگفت انده خرند و جان فروشند

بگفتا جان فروشی در ادب نیست                   بگفت از عشقبازان این عجب نیست

بگفت از دل شدی عاشق بدین‌سان؟!             بگفت از دل تو می‌گوئی من از جان

بگفتا عشق شیرین بر تو چونست؟!                 بگفت از جان شیرینم فزونست

بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب؟!                  
بگفت آری چو خواب آید کجا خواب

بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟!                   بگفت آنگه که باشم خفته در خاک

بگفتا گر نیابی سوی او راه؟!                         بگفت از دور شاید دید در ماه

بگفتا گر بخواهد هر چه داری؟!                       بگفت این از خدا خواهم به زاری

بگفت از عشق کارت سخت زار است               بگفت از عاشقی خوشتر چکار است

بگفتا در غمش می‌ترسی از کس؟!                 بگفت از محنت هجران او بس

چو عاجز گشت خسرو در جوابش                    نیامد بیش پرسیدن صوابش

به یاران گفت کز خاکی و آبی                         ندیدم کس بدین حاضر جوابی...

                                        (نظامی گنجوی)