خواندنی هاودیدنی ها

ساده ترین راه لاغرشدن
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
 

یکی ازدغدغه های امروزمردم جهان خصوصامردم ایران این است که چگونه ازساده ترین راه می توان لاغرشد؟

اگردرمحیطی زندگی می کنیدکه امکان ورزش کردن درآن وجودداردبه ورزش کردن بپردازیدچون ورزش کردن بهترین راه لاغرشدن است که هیچ آسیبی به بدن نمی زند.

اگرامکان ورزش کردن وجودنداردازشام خوردن خودداری کنیدواگردوست داشتیدکه زودترلاغرشویدناهارخودرانصف کنیدتوجه داشته باشیدکه ناهارومخصوصاصبحانه باید خورده شودفقط ناهارتان نصف شودولی صبحانه به طورکامل صرف شود.

 اگردرموقع شام احساس ضعف داشتیدآن راباخوردن میوه میتوانیدرفع کنید.

برای لاغرشدن هیچ گاه ازقرص های لاغری استفاده نکنید.