خواندنی هاودیدنی ها

بهترین ماشین ایرانی
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
 

من دراین مطلب هیچ ماشینی راتبلیغ نمی کنم فقط میخواهم نظرخودم رابنویسم.

به نظرمن سمندال ایکس ازبهترین ماشین های ایرانی است چون ماسمندال ایکس داریم وبسیارراحت وروان است یعنی هنگام راندن احساس راحتی به آدم دست می دهدولی بااین همه دوایرادبزرگ داردیکی این که بعداز یک سال استفاده اطاق ماشین شروع به سروصدامی کندودوم این که قیمتش نسبت به امکاناتش زیاداست به هرحال با این ایرادهابازهم سرترازماشین های دیگرایرانی است.

اگرسمندال ایکس راباماشین های دیگرایرانی مقابسه کنید متوجه ی خوب بودن سمند ال ایکس نسبت به آن ها می شوید.