خواندنی هاودیدنی ها

عظمت پروردگار
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٤
 

شخصی را به جهنم می بردند، در راه جهنم صورتش را برمیگرداند و به عقب خیره می شد...
ناگهان! خداوند فرمود: صبر کنید، او را به بهشت ببرید...!
فرشتگان با تعجب دلیل این کار را پرسیدند؟!
خداوند به آنها فرمود: او در راه رفتن چند بار به عقب نگاه کرد و در دلش امید به بخشش من داشت و من نیز او را بخشیدم...

و این است عظمت پروردگار عالمیان