خواندنی هاودیدنی ها

گواتر
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
 

 یکی ازبیماری های امروزی که بیش ترمردم به آن مبتلاهستندگواتراست.

گواتر یکی از بیماری هایی است که دراثرکمبودیدکه یکی ازموادمعدنی است به وجودمی آیدوموجب بیماری گواترمیشود.

کمبود یدموجب می شودکه غده های تیروییدکه درمجاورت حنجره وجلوی گردن قراردارندبه منظورتولیدتیروکسین فعالیت بیش تری بکنندوبه دلیل کمبودیدغده های تیروییدرشدبیش تری می کنندکه موجب بیماری گواتر می شود.

کمبودیددرآب های مناطق دیگرموجب نوعی بیماری می شودکه به آن گواتربومی  می گویند.

پس برای جلوگیری ازاین بیماری بایدبه مقدارکافی یدمصرف کنیم که یددرغذاهای دریایی مانندماهی وجوددارد.

توجه داشته باشیدکه کمبودیدموجب بیماری راشیتیسم که علایم آن عقب ماندگی ذهنی وجسمی کودک می شود.