خواندنی هاودیدنی ها

ضریب هوشی افرادمشهوردنیا
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
 
Albert Einstein
Albert Einstein
IQ Score 160
Albrecht Haller
Albrecht Haller
IQ Score 190
Alexander Pope
Alexander Pope
IQ Score 180
Andrew Jackson
Andrew Jackson
IQ Score 123
Andrew Wiles
Andrew Wiles
IQ Score 170
Andy Wharhol
Andy Wharhol
IQ Score 86
Anthonis Dyck
Anthonis Dyck
IQ Score 155
Antoine Arnauld
Antoine Arnauld
IQ Score 190
Arne Beurling IQ SCORE 180
Arne Beurling
IQ Score 180
Arnold Schwarzenegger IQ SCORE 135
Arnold Schwarzenegger
IQ Score 135
Aruch Spinoza-IQ SCORE 175
Baruch Spinoza
IQ Score 175
Beethoven IQ SCORE 165
Beethoven
IQ Score 165
Ben Franklin IQ SCORE 160
Ben Franklin
IQ Score 160
Benjamin Netanyahu IQ SCORE 180
Benjamin Netanyahu
IQ Score 180
bill clinton IQ SCORE 137
Bill Clinton
IQ Score 137
Bill Gates IQ SCORE 160
Bill Gates
IQ Score 160
Blaise PascalIQ SCORE 195
Blaise Pascal
IQ Score 195
Bobby Fischer IQ SCORE 187
Bobby Fischer
IQ Score 187
Carl Linne IQ Score 165
Carl Linne
IQ Score 165
Charles Darwin IQ Score 165
Charles Darwin
IQ Score 165
Charles Dickens IQ Score 180
Charles Dickens
IQ Score 180
Christopher Langan IQ Score 195
Christopher Langan
IQ Score 195
Copernicus <br>IQ Score 160
Copernicus
IQ Score 160
David Hume IQ Score 180
David Hume
IQ Score 180
Dolph Lundgren IQ Score 160
Dolph Lundgren
IQ Score 160
Donald Byrne IQ Score 170
Donald Byrne
IQ Score 170
Dr. David Livingstone IQ Score 170
Dr. David Livingstone
IQ Score 170
Dwight Eisenhower IQ Score 122
Dwight Eisenhower
IQ Score 122
Emanuel Swedenborg IQ Score 205
Emanuel Swedenborg
IQ Score 205
FDR IQ Score 147
FDR
IQ Score 147
Felix Mendelssohn IQ Score 165
Felix Mendelssohn
IQ Score 165
Friedrich Hegel IQ Score 165
Friedrich Hegel
IQ Score 165
Friedrich Schelling IQ Score 190
Friedrich Schelling
IQ Score 190
Galileo IQ Score 185
Galileo
IQ Score 185
Garry Kasparov IQ Score 190
Garry Kasparov
IQ Score 190
Geena Davis IQ Score 140
Geena Davis
IQ Score 140
George Berkeley IQ Score 190
George Berkeley
IQ Score 190
George Eliot IQ Score 160
George Eliot
IQ Score 160
George Friedrich Handel IQ Score 170
George Friedrich Handel
IQ Score 170
George H.W. Bush Q Score 98
George H.W. Bush
IQ Score
98
George Sand IQ Score 150
George Sand
IQ Score 150
George W. Bush Q Score 125
George W. Bush
IQ Score 125
George Washington IQ Score 118
George Washington
IQ Score 118
Gerald Ford IQ Score 121
Gerald Ford
IQ Score 121
Gottfried Leibniz IQ Score 205
Gottfried Leibniz
IQ Score 205
Hans Christian Andersen IQ Score 145
Hans Christian Andersen
IQ Score 145
Harry Truman IQ Score 132
Harry Truman
IQ Score 132
Hillary Clinton IQ Score 140
Hillary Clinton
IQ Score 140
Honore De Balzac IQ Score 155
Honore De Balzac
IQ Score 155
Hugo Grotius IQ Score 200
Hugo Grotius
IQ Score 200
Hypatia IQ Score 170
Hypatia
IQ Score 170
Immanuel Kant IQ Score 175
Immanuel Kant
IQ Score 175
Jayne Mansfeld IQ Score 149
Jayne Mansfeld
IQ Score 149
James Cook IQ Score 160
James Cook
IQ Score 160
James Watt IQ Score 165
James Watt
IQ Score 165
James Woods IQ Score 180
James Woods
IQ Score 180
Jean Auel IQ Score 140
Jean Auel
IQ Score 140
JFK IQ Score 119
JFK
IQ Score 119
Jimmy Carter IQ Score 156
Jimmy Carter
IQ Score 156
Jodie Foster IQ Score 132
Jodie Foster
IQ Score 132
Johann Sebastian Bach IQ Score 165
Johann Sebastian Bach
IQ Score 165
Johann Strauss IQ Score 170
Johann Strauss
IQ Score 170
Johann Goethe IQ Score 210
Johann Goethe
IQ Score 210
Johannes Kepler IQ Score 175
Johannes Kepler
IQ Score 175
John Adams IQ Score 137
John Adams
IQ Score 137
John Locke IQ Score 165
John Locke
IQ Score 165
John Quincy Adams IQ Score 175
John Quincy Adams
IQ Score 175
John Stuart Mill IQ Score 200
John Stuart Mill
IQ Score 200
John Sununu IQ Score 180
John Sununu
IQ Score 180
Jola Sigmond IQ Score 161
Jola Sigmond
IQ Score 161
Jonathan Swift IQ Score 155
Jonathan Swift
IQ Score 155
Joseph Haydn IQ Score 160
Joseph Haydn
IQ Score 160
Joseph Lagrange IQ Score 185
Joseph Lagrange
IQ Score 185
Judith Polgar IQ Score 170
Judith Polgar
IQ Score 170
Kim Ung Yong IQ Score 200
Kim Ung Yong
IQ Score 200
Leonardo Da Vinci IQ Score 220
Leonardo Da Vinci
IQ Score 220
Lord Byron IQ Score 180
Lord Byron
IQ Score 180
Ludwig Wittgenstein IQ Score 190
Ludwig Wittgenstein
IQ Score 190
Lyndon B. Johnson IQ Score 126
Lyndon B. Johnson
IQ Score 126
Madame De Stael IQ Score 180
Madame De Stael
IQ Score 180
Madonna IQ Score 140
Madonna
IQ Score 140
Marilyn Vos Savant IQ Score 186
Marilyn Vos Savant
IQ Score 186
Martin Luther IQ Score 170
Martin Luther
IQ Score 170
Michelangelo IQ Score 180
Michelangelo
IQ Score 180
Miguel Cervantes IQ Score 155
Miguel Cervantes
IQ Score 155
Napoleon IQ Score 145
Napoleon
IQ Score 145
Neil Peart IQ Score 150
Neil Peart
IQ Score 150
Nicole Kidman IQ Score 132
Nicole Kidman
IQ Score 132
Paul Allen IQ Score 160
Paul Allen
IQ Score 160
Philip Emeagwali IQ Score 190
Philip Emeagwali
IQ Score 190
Philipp Melanchthon IQ Score 190
Philipp Melanchthon
IQ Score 190
Pierre Laplace IQ Score 190
Pierre Laplace
IQ Score 190
Plato IQ Score 170
Plato
IQ Score 170
Quinton Tarantino IQ Score 160
Quinton Tarantino
IQ Score 160
Ralph Waldo Emerson IQ Score 155
Ralph Waldo Emerson
IQ Score 155
Raphael IQ Score 170
Raphael
IQ Score 170
Rembrandt IQ Score 155
Rembrandt
IQ Score 155
Rene Descartes IQ Score 185
Rene Descartes
IQ Score 185
Richard Nixon IQ Score 143
Richard Nixon
IQ Score 143
Richard Wagner IQ Score 170
Richard Wagner
IQ Score 170
Robert Byrne IQ Score 170
Robert Byrne
IQ Score 170
Ronald Reagan IQ Score 105
Ronald Reagan
IQ Score 105
Rousseau IQ Score 150
Rousseau
IQ Score 150
Sarpi IQ Score 195
Sarpi
IQ Score 195
Shakira IQ Score 140
Shakira
IQ Score 140
Sharon Stone IQ Score 154
Sharon Stone
IQ Score 154
Sigmund Freud IQ Score 156
Sigmund Freud
IQ Score 156
Sir Clive Sinclair IQ Score 159
Sir Clive Sinclair
IQ Score 159
Sir Francis Galton IQ Score 200
Sir Francis Galton
IQ Score 200
Sir Issac Newton IQ Score 190
Sir Issac Newton
IQ Score 190
Sir William Pitt IQ Score 190
Sir William Pitt
IQ Score 190
Sofia Kovalevskaya IQ Score 170
Sofia Kovalevskaya
IQ Score 170
Stephen Hawking IQ Score 160
Stephen Hawking
IQ Score 160
Thomas Chatterton IQ Score 180
Thomas Chatterton
IQ Score 180
Thomas Jefferson IQ Score 160
Thomas Jefferson
IQ Score 160
Thomas Wolsey IQ Score 200
Thomas Wolsey
IQ Score 200
Ulysses S. Grant IQ Score 130
Ulysses S. Grant
IQ Score 130
Voltaire IQ Score 190
Voltaire
IQ Score 190
William Sidis IQ Score 200
William Sidis
IQ Score 200
Mozart IQ Score 165
Mozart
IQ Score 165