خواندنی هاودیدنی ها

خلاقیت
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳٠
 


 
 
خر خرخون به این میگن
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٩
 


 
 
شیرسفید
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٧
 


 
 
سه دوست
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢۱
 

 
 
و بازهم ایرانی ها
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ٧:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢۱
 

 
 
سوپ سوسک
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٠
 


 
 
پیرترین درخت دنیا
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٧
 

مسن ترین و قدیمی ترین درخت دنیا (29 عکس)


 
 
بدون شرح
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٤